A+ A A-

Kandidáti na župana VÚC BSK

Jozef Uhler

JUDr. Mgr. Jozef Uhler - Vek: 38
Nezávislý

Slovenský komunálny politik, občiansky aktivista a nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja vo voľbách v roku 2017. V súčasnosti poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za mestskú časť Bratislava – Jarovce, kde pôsobí od roku 2010 ako predseda Komisie dopravy a informačných systémov MsZ. Je tiež zástupcom starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce. (Materiály z verejných zdrojov)

Vzdelanie

Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulteUniverzity Komenského v Bratislave (dnes FMFI UK). Titul Mgr. získal za diplomovú prácu na tému elektronické peniaze v roku 1999. Vzdelanie si neskôr rozšíril štúdiom práva na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2016 úspešne zložil rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. so špecializáciou na trestné právo.
Profesionálna kariéra

Profesionálnu kariéru začal počas štúdia informatiky ako správca počítačovej siete slovenského vydavateľstva Slovart, spol.s.r.o. a spoločnosti Intecom France SARL. Následne spolu so spolužiakmi z vysokej školy založil spoločnosť open systems s.r.o., kde sa aktívne venuje správe počítačových sietí – ako špecialista na informačné technológie a systémový architekt.

Od roku 2011 pôsobí ako člen Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava, a.s., kde je súčasne podpredsedom a kde v predchádzajúcom volebnom období zastával pozíciu predsedu.

V roku 2010 sa tiež stal členom trestného senátu Okresného súdu Bratislava V., kde pôsobí dodnes.

O rok neskôr prijal aj funkciu predsedu Rady školy Základnej školy s materskou školou, Trnková 1, Bratislava-Jarovce.

ZDROJ INFORMÁCIÍ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x