Reklama

Čo spadá pod Consulting

Pod pojmom Consulting sa rozumie nachádzanie a pomenovanie hlavných cieľov vašej spoločnosti na základe odborných kritérii a poznatkov z praxe. Následne sa snažíme  o implementovanie zaužívaných a overených postupov do praxe so zameraním na :

Čo najvyššiu produktivitu vašich zamestnancov, zníženie nákladov, ale to sa vždy koriguje najvyššou možnou produktivitou.

Consulting je štandardne "beh na strednú trať", nakoľko je potrebné zvažovať niekoľko alternatív v procese tvorby a popísania hlavných cieľov (krátkodobých a dlhodobých). Je potrebné brať do úvahy množstvo kritérii, ktoré niekedy ani opticky priamo nesúvisia, ale sú možným kritériom, ktoré v konečnom dôsledku môže ovplyvniť výsledok, či už pozitívne, alebo negatívne.

V prípade, že cítite nejaké rezervy vašej spoločnosti, ale nedokážete ich nájsť, kontaktujte nás.

Na osobnom stretnutí dokážeme spolu správne položenými otázkami hľadať, čo vás zaťažuje, čo by ste chceli zmeniť a kam by ste chceli smerovať. Na základe odpovedí z týchto konzultácii spolu vytvoríme cestu, ktorá dovedie vašu spoločnosť k zvýšeniu zisku a zároveň optimalizácii nákladov.

Slavomír Repka
Author: Slavomír RepkaWebsite: http://www.slavomir.sk
Obchodník, školiteľ, Mystery shopper
Autor sa venuje Mystery shoppingu a školeniu obchodníkov (obchodných zástupcov) pre obchodné spoločnosti a firmy pôsobiace v službách (kaviarne, reštaurácie, kamenné predajne a pod.) Kontaktný e-mail: repka((a))slavomir.sk

on 15 December 2014
Prečítané: 2481x
Hore