Prečo je dobré mať PR článok na našom webe

PR články na internetových portáloch sú bežnou súčasťou šírenia povedomia o značke či produkte. Zároveň sa týmto publikovaním dosiahne aj určitý SEO efekt pre váš firemný web, nakoľko sa v článku používajú tzv. spätné odkazy.

Ako by mali PR články vyzerať?

Je chybou ak sa jeden PR text zverejní na viacerých portáloch s určitou relevanciou, pretože prvý googlom indexovaný text je pre vyhľadávač originál a všetky následne sú z pohľadu googlu iba kópiou, ktorá má podstatne nižšiu (ak vôbec nejakú) relevanciu.
Z tohto dôvodu je lepšie uverejňovať v pravidelných intervaloch nové texty s kľúčovými slovami, hoci aj na tom istom relevantnom webe.

PR články s ohľadom na SEO by mali mať určitú dĺžku a kvalitu. Z užívateľského hľadiska sa preferuje stručný text písaný jednoduchým jazykom, vyhľadávače však majú radšej texty dlhšie, členitejšie a dokonca odbornejšie.
Keďže väčšinou sú PR články určené pre široké masy ľudí a kompromisy sa rodia ťažko, je dobré si dať poradiť.

Z pohľadu optimalizácie SEO je lepšie, ak vyhľadávače evidujú nové spätné odkazy priebežne a nie nárazovo. Prudký nárast spätných odkazov v období dvoch mesiacov a potom zasa dlhšie ticho vášmu webu na pozitívnom hodnotení až tak nedodá.
Aj z tohto dôvodu je lepšie uverejňovať v pravidelných intervaloch nové texty s kľúčovými slovami, hoci aj na tom istom relevantnom webe.

Kľúčové slová v texte nemusia byť v úplnej zhode, ale je dobré ich umiestniť do obsiahlejšieho textu pričom nemusia nutne obsahovať optimalizovaný výraz, dôležitý je okolitý text a celkový obsah článku. (Dokážeme upraviť aj vaše texty)

Niekedy máte možnosť umiestniť PR článok na nejakom webe IBA po určitú dobu a následne je vymazaný ako reklamný banner.
Je veľmi dôležité, aby článok mal svoj trvalý URL a daný článok bol publikovaný neobmedzený čas, hoci už nedostupný z úvodnej stránky.

Záver

Pri publikovaní PR článkov stoja v popredí spravidla iné priority ako SEO efekt. Preto chcú byť texty stručné, jednoduché a s viacerými call to action prvkami, čiže mať najmä čo najviac možných spätných odkazov.

Žiaľ, algoritmy Googlu tak majú veľmi ľahkú prácu, aby vyhodnotili daný článok ako PR s umelými spätnými odkazmi. Ak vo svojom odkazovom portfóliu budete mať veľa spätných odkazov z takýchto PR článkov, viaceré SEO metriky budú váš web hodnotiť pozitívne, avšak neustále zdokonaľovaný algoritmus Google je o čosi ďalej a želané pozície vo vyhľadávači a na to naviazaná návštevnosť sa dostaviť nemusia.

Ak sa ale vyvarujete častých chýb pri publikovaní PR článkov, tak tie môžu slúžiť ako tá kvalitnejšia časť odkazového portfólia.
My vám aj v tomto poradíme.

(za použitia aj týchto informácií)

Slavomír Repka
Author: Slavomír RepkaWebsite: http://www.slavomir.sk
Obchodník, školiteľ, Mystery shopper
Autor sa venuje Mystery shoppingu a školeniu obchodníkov (obchodných zástupcov) pre obchodné spoločnosti a firmy pôsobiace v službách (kaviarne, reštaurácie, kamenné predajne a pod.) Kontaktný e-mail: repka((a))slavomir.sk

on 10 January 2015
Hore